Saç Ekimine Uygun muyum?

Saç ekimi yaptırmaya karar veren hastaların öncelikle saç ekimine uygunluklarının incelenmesi gerekmektedir. Bu uygunluk erkek hastalar için iki temel parametre ile belirlenirken, kadın hastalar için üç parametre esas alınmaktadır.

1. Donör Alanına Göre Uygunluk

Donör Alanı nedir?

Donör alanı saç ekiminde ekilecek olan köklerin alındığı en güçlü ve sağlıklı saçların bulunduğu bölgeye verilen isimdir. Donör bölgesi enseden yukarıya doğru iki kulak üzerine uzanan alanı ifade eder.

Alım yapılacak alan nasıl belirlenir?

Donör alanının yüksekliği  genel olarak ensenin birkaç cm üzerinden başlar ve saç dökülmesinin ulaştığı bölgeye kadar devam eder. Genişlik ise kulak üstünde saçların güçsüzleştiği ve seyrekleştiği alana kadar hastanın saç yapısına göre belirlenir.

Alım yapılacak saç kökü sayı neye göre belirlenir?

Ekim yapılacak saç kökü sayısının belirlenmesinde ilk parametre donör alandan sağlıklı şekilde alınabilecek saç kökü sayısıdır. Donör alanında alım yapılacak alan belirlenirken hastanın saç yapısı, ekim için ihtiyaç duyduğu saç kökü sayısı ve dökülmenin ulaştığı bölge ve kulak üzerindeki yer alan saçların yoğunluğu ve saç köklerinin gücü esas alınır.Doktor bu parametrelere göre alım bölgesinde hasar yaratmadan alınabilecek maksimum kök sayısını belirler. Donör bölgesinden alınabilecek saç kökü sayısı fotograf üzerinden büyük ölçüde belirlenebilirken. Ancak net sayı ancak yüz yüze gerçekleşecek doktor konsültasyonu sonrasında belirlenecektir.

Alım yapılacak sayı doğru belirlenmezse ne gibi olumsuzluklara yol açabilir?

Doktor bu sayıyı belirlerken maksimum sayıda saç kökünün ekimini hedeflerken alım yapılan donör alanında tahribat yapılmamasını gözeterek karar vermek zorundadır. Aksi halde alım yapılan alanda doku tahribatı ve gözle görülür boşlukların oluşma riski bulunmaktadır.

Vücudun farklı bölgelerinden alım yapılabilir mi?

Sakal bölgesinden ve göğüsten saç ekimi için kök alımı mümkündür. HairExpert olarak ekibi olarak donör bölgesi yetersiz olan bir çok hasta için göğüs ve sakal bölgesinden alım yaparak saç ekimi gerçekleştirdik. Fakat bu köklerin karakterinin farklı olabilme ihtimalinden ötürü saç ekiminde başarı oranının ve ekilen saçlar ile mevcut saçların yapısal olarak birebir uyumluluğunun garanti edilmesi mümkün değildir.

Ekim yapılacak alan ile alım yapılacak alan arasındaki ilişki nedir?

Ekim yapılacak alan ve alım yapılacak alan arasında birebir bir ilişki bulunmaktadır. Örneğin çok geniş bir saçsız bölgeye sahip bir hastanın yeterince donör alanı yeterince geniş değilse yada sıklık yeterli değilse bu ekim yapılabilecek kök sayısını dolayısı ile saç ekimi sonucunda kapatılabilecek alanı ve ekim sonrası saç sıklığını doğrudan etkiler.

Donör alanından yapılan alım ile tüm saçsız bölge kapatılabilir mi?

HairExpert doktorları tarafından yapılacak konsültasyon sonrasında donör bölgenin yeterli olması ve donör bölgenin operasyon sonrasında sağlıklı bir şekilde iyileşebileceğinin onayının alınması durumunda herbir hastamız için saçsız bölgenin mümkün olacak en yoğun şekilde kapanması için optimum sayıda alım yapılarak ekim gerçekleştirilir. Donör alanında yeterli sayıda kök yoksa veya saçsız bölge çok geniş ise tüm saçsız bölgenin kapatılması mümkün olmayabilir. Bu durumda ön hat kısmında yoğun bir ekim yapılarak tepe bölgesine doğru seyrelerek ekim yapılmalıdır. Böylelikle doğal bir ön hat görünümü oluşturulabilir ve memnun edici bir sonuç yaratılabilir. Donör bölgesinin yeterli olduğu durumlarda saçsız bölgenin kapatılması için ikinci bir seans uygulanması gerekebilir.

Donör alanımın durumuna göre saç ekimine uygun muyum?

Saç ekimine uygunluğunuzu bu bilgiler ışığında öngörebilir, online ön konsültasyonun uygulamamız ile dökülme tipinizi seçerek yada fotoğraflarınızı uzmanlarımıza ileterek ihtiyaç duyduğunuz saç kökü sayısını belirleyebilirsiniz. Bunun ardından uzmanlarımız donör alanınızdan alınabilecek kök sayısını için sizlere yardımcı olacaktır.

2. Sağlık Koşullarına Göre Uygunluk

HIV taşıyan hastalara saç ekimi yapılır mı?

HairExpert tesisinde HIV taşıyan hastalara ekim yapılmamaktadır.

Hepatit hastalarına saç ekimi yapılır mı?

Hepatit C hastalarına saç ekimi uygulaması yapılmaz. Hepatit B hastaları için ise özel koruyucu ekipmanlar ile ekim yapılabilir. Hepatit saç ekiminin sonucunu olumlu yada olumsuz olarak etkilemez.

Diyabet / seker hastalarına saç ekimi yapılabilir mi?

Diyabet hastaları operasyon öncesinde ilaçlarını düzenli olarak kullanmalıdır. İlaçlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Yara iyileşmesi konusunda daha önce problem yaşamışlarsa bunu konsültasyon esnasında HairExpert doktorları ile paylaşmaları gerekmektedir. Saç ekimi öncesinde kan şekeri 150’nin altında olmalıdır. İşleme dinlenmiş olarak gelmeli, uzun yolculuk ve uykusuzluk durumunda dinlendirildikten sonra saç ekimi işlemi yapılmalıdır. Diyabet hastalarının saç ekimi işlemlerine sabah başlanmalı ve tatil günlerinde işlem yapılmamalıdır.

Kalp hastalarına saç ekimi yapılır mı?

Kalp hastaları kardiyologlarından saç ekimi yapılmasında sakınca yoktur yazısı almaları durumunda saç ekimi işlemi yapılabilir. İşlem sırasında kullanılacak olan ilaçları kardiyologları ile paylaşarak kullanımına ara verilmesi gereken ilaçlar var ise kardiyolog tarafından bun konuda onay almaları gerekmektedir. Sadece kan sulandırıcı ilacı saç ekimi operasyonundan 5 gün önce bırakması gerekmektedir. Diğer ilaçları kullanmalarından saç ekimi süreçleri açısından bir engel bulunmamaktadır.

Sedef hastalarına saç ekimi yapılır mı?

Sedef hastalarına saç ekilebilir fakat bu işlem hastalığı aktifleştirme riski taşıyabileceği için ancak dermatolog onayı ile işleme alınabilir.

Hipertansiyon hastalarına saç ekilebilir mi?

Hipertansiyon hastaları ameliyat öncesinde ilaçlarını düzenli olarak kullanmalıdır. İlaçlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Saç ekimi öncesinde yapılan son ölçümlerde tansiyon değerleri 140/90’ın altında olması koşulu ile hipertansiyon hastalarına saç ekimi yapılabilir. İşleme dinlenmiş olarak gelmeli Uzun yolculuk ve uykusuzluk durumunda dinlendirildikten sonra saç ekimi işlemi yapılmalıdır. Hipertansiyon hastalarının saç ekimi işlemlerine sabah başlanmalı ve tatil günlerinde işlem yapılmamalıdır.

Guatr hastalarına saç ekilebilir mi?

Guatr hastaları saç ekimi yaptırmadan önce test yaptırmalı değerlerinde sorun yok ise saç ekimi yaptırmalıdır. Test değerlerinde sorun var ise bu değerler düzenlendikten ancak bir ay sonra saç ekimi yapılabilir. Guatr hastalarında saçların erken dökülme ihtimali bulunmaktadır.

Epilepsi hastalarına saç ekilebilir mi?

Doktorundan saç ekimine engel olmadığı konusunda yazı alınması koşulu ile saç ekimi yapılabilir. Saç ekimi işleminin atak riskine karşı sedasyon altında yapılması gerekmektedir.

Seboraik dermatit hastalarına saç ekilebilir mi?

Seboraik dermatit hastaları hastalığın aktif döneminde saç ekimi yaptıramaz. Tedavi sonrasında saç ekimi yapılabilir. Saç ekimi sonrasında hastalığın aktif olması halinde dermatolog tarafından kontrol ve tedavisi gerekmektedir.

Liken planus hastalarına saç ekilebilir mi?

Saç ekimi yapılması önerilmez. Ekim sonrasında saç ekimini operasyonun başarısız olması ve hastalıkta artış olabileceği için ancak Dermatolog onayı ile ekim yapılabilir.

Cushing hastalarına saç ekilebilir mi?

Doktorunuzdan hormon değerlerinin normale döndüğüne dair yazı alınması durumunda saç ekimi yapılabilir.

Vitiligo hastalarına saç ekilebilir mi?

Vitiligo hastalarına saç ekilebilir fakat bu işlem vitiligonun yayılmasına yol açabilir. Bu nedenle ancak dermatolog onayı ile işleme alınabilir.

Saç derisinde mantar olanlara saç ekilebilir mi?

Saç derisinde mantar sorunu yaşayan hastalara ancak mantarın saç derisinde etkin olmadığı dönemde ekim yapılabilir. Mantar ve tedavide kullanılan ilaçların saç derisinde ki etkileri sebebi ile saç ekimi sonucunun başarılı olmama ihtimali normal bir saç ekimine göre daha yüksektir.

3. Kadın hastalar için özel koşul

Kadın hastalarda saç dökülmesinin kan değerleri ve hormon değerleri ile ilgisi olabilir. Bu nedenle kadın hastalar gerekli kan ve hormon değerleri ölçümlerini yaptırıp bunları danışmanları üzerinden HairExpert doktorlarının görüşüne sunmadan saç ekimine alınmaz. Bunun nedeni kadınlarda saç dökülmesinin kan ve hormon değerlerinden kaynaklı olması ve saç ekimine gerek olmadan geri dönüş sağlanabilecek olması ve aynı zamanda bu değerlerden ötürü saç ekimi işleminin sonuç vermeme ihtimalinin olmasıdır.